VENJAKOB Ven Dry COLECT / VERTICAL


Suszarki wielopółkowe

Wysoka jakość powierzchni, szczególnie przy wykorzystaniu lakierów zawierających rozpuszczalniki, wymaga długiego i delikatnego suszenia. W produkcji często jest brak miejsca, w którym można by ulokować magazyn przejściowy. Ponadto transport elementów wiąże się z wysokimi kosztami i ryzykiem uszkodzeń. Chcąc tego uniknąć, Venjakob opracował innowacyjne techniki suszenia z wykorzystaniem różnych systemów transportowych. Zasadniczo wszystkie one opierają się na zasadzie suszenia konwekcyjnego.

Po szczegółowej analizie wymogów klienta, w oparciu o wielkość elementów oraz ilość materiału do wysuszenia, ustala się najbardziej wydajną technikę. Zrównoważona wentylacja poprzeczna w przypadku suszarni 6-półkowej VEN DRY COLLECT dba o optymalny przebieg procesu suszenia. Suszarka pionowa z półkami taśmowymi VEN DRY VERTICAL może być dzielona na strefy, przez co umożliwia bardzo zindywidualizowany przebieg suszenia.


Ven Dry COLLECT

Za optymalny przebieg suszenia w suszarni 6-piętrowej odpowiada innowacyjna wentylacja poprzeczna charakteryzująca się równomiernym, poprzecznym przepływem powietrza. Przy stosowaniu rozpuszczalników można zastosować tańsze i alternatywne rozwiązanie wykorzystujące wentylację wzdłużną.


Ven Dry VERTICAL

Ta suszarnia pionowa posiada określoną liczbę półek taśmowych. Po lakierowaniu elementy są wprowadzane do suszarni i umieszczane na półce, którą unosi się następnie piętro wyżej bez użycia łańcucha. Przemyślany system wentylacji zapewnia optymalną wymianę powietrza.


Skontaktuj się z Naszym przedstawicielem
jeśli chcesz uzyskać więcej informacji
Skontaktuj się z Nami !

Mariusz Tomczak
+48 606 829 038
m.tomczak@multicamplus.pl

Paweł Boratyński
+48 608 442 288
p.boratynski@multicamplus.pl

Formularz kontaktowy