VENJAKOB Ven Dry AIR JET


Suszenie za pomocą dysz szczelinowych

Tunel suszący Ven Dry AIR JET służy do końcowego, bardzo intensywnego suszenia powłoki lakierniczej.

Wewnątrz tunleu mumieszczone są dysze szczelinowe nowego typu, rozmieszczone wzdłuż całej szerokości roboczej, zapewniają stałe warunki przepływu powietrza w tunelu.

W zależności od elementu i powłoki lakierniczej, powietrze jest odpowiednio podgrzewane przez gorącą wodę, olej termiczny lub parę w specjalnych wymiennikach ciepła.

Wysoka prędkość i wydajność przepływy powietrza pozwala na osiągnięcie szczególnie intensywnego suszenia.

Odpowiedni rozkład temperatur poprzez odpowiednie dobrane dysze, pozwala osiągnąć stałą temperaturę i i stały przepływ powietrza gwarantując wymaganą stabilność powłoki lakierniczej.


Skontaktuj się z Naszym przedstawicielem
jeśli chcesz uzyskać więcej informacji
Skontaktuj się z Nami !

Mariusz Tomczak
+48 606 829 038
m.tomczak@multicamplus.pl

Paweł Boratyński
+48 608 442 288
p.boratynski@multicamplus.pl

Formularz kontaktowy